شرکت نرم افزاری اوستا در سال 1386 توسط تعدادی از دانشجویان جوان با هدف ترویج نرم افزارهای متن باز، در ایران تاسیس و گام به عرصه طراحی و تولید نهاد. از آنجایی که واژه متن باز در میان مردم ایران واژه ای گمنام بود این شرکت در اوایل سال 1389 با بحران شدید مالی مواجه گردید و تا مرز ورشکستی پیش رفت. اما با تغییر سیاست های کاری شرکت توسط مدیران، فعالیت بر روی پروژه های متن باز بطور کامل متوقف و فعالیت بر روی پروژه های تجاری آغاز گردید و اولین نرم افزار تجاری با نام مدیریت موسسه زبان آراد 1.0 منتشر گردید و توانست با فروش بالای خود شرکت را از بحران شدید مالی نجات دهد. هم اکنون شرکت نرم افزاری اوستا با تولید نرم افزارهای اداری مالی، بخش زیادی از نیازهای نرم افزاری کارابران را در این زمینه برطرف ساخته و با پشتیبانی فوق العاده خود توانسته رضایت کامل مشتریان را نیز برآورده سازد.